Tilskudd til fredete samiske bygg

Søknadsfrist 3 desember

#

Sametinget har utlyst tilskuddsmidler for 2019 gjennom ordningen - Freda samiske bygninger i privat eie. Søknadsfristen for tilskudd er 3 desember

Hvem kan få tilskudd:

  • Private eiere av freda samiske bygninger
  • Private eiere av særlig verneverdige samiske bygninger/anlegg i kystlandskap
  • Arrangører av kurs/opplæring i antikvarisk istandsetting

 

Hva kan man få tilskudd til:

  • Å utarbeide istandsettingsplaner for freda samiske bygninger
  • Istandsetting av freda samiske bygninger
  • Istandsetting av særlig verneverdige samiske bygninger og anlegg i kystlandskap
  • Kurs/opplæring i antikvarisk istandsetting av samiske bygninger og anlegg
  • Sikring av freda samiske bygninger i forfall i påvente av plan for istandsetting

 

All istandsetting - skal skje etter prinsipper som sikrer at opprinnelig materialbruk og håndverkstradisjoner ivaretas.

Tilskuddet gjelder for 2019. Tildeling vil bli gjort innen 1. april 2019.

Les mer og søk