Stipend for unge håndverkere

#

Kulturminner for alle deler årlig ut 4 stipender á 25 000,- til unge lovende håndverkere med interesse for tradisjonshåndverk

Stipendene er øremerket deltakelse på selvvalgte kurs på Treseminaret på Dovre og Håndverksdagene på Røros. Midlene skal dekke kursavgift, transport, losji. Resterende midler etter de aktuelle utgiftene kan betraktes som en kompensasjon for tapt arbeidstid.

I søknaden vektlegges relevant utdannelse, arbeidserfaring, samt personlig engasjement og interesse for tradisjonelle håndverksteknikker og bygningsvern.

Vi ønsker et bredt mangfold, og oppfordrer derfor jenter til å søke.

 

Informasjon om kurs fra 2019 på Røros:

 

Sjekk ut programmet for TRE-seminaret her:

 

SØKNADSFRIST: 15. februar 2020

Send inn søknad og CV til Kulturminner for alle v/ Hedda Skagen Paulson:

Epost: hedda@fortidsminneforeningen.no 

Ta gjerne kontakt for eventuelle spørsmål.

Hedda Skagen Paulson Tlf: 48 12 88 85