Slik får du ryddig oppussingsprosjekt

#

Unngå rot for deg og miljøet når du pusser opp. God planlegging er ofte nøkkelen til å unngå begge fellene.

Det finnes mye tilsynelatende «uskyldig» byggavfall som kan føre til alvorlige skader på både mennesker og natur når det ikke sorteres riktig. Visste du for eksempel at isolasjon som finnes i vegger, tak og gulv kan være fulle av miljøgifter, og kan derfor være farlige å rive? 

Giftig søppel? 

Mange bygningsmaterialer kan inneholde skadelige eller giftige stoffer. Det mange ikke vet, er at disse materialene ikke nødvendigvis er farlige når de er en del av huset eller bygget, men at de farlige stoffene først frigjøres når materialene rives, knuses eller kastes. Det er derfor avgjørende at disse materialene blir sortert og levert inn på riktig måte.

Når avfallet brennes, frigjøres gasser – hvis avfallet da er sortert feil, vil det forurense jord eller luft, og på den måten også være til fare for mennesker.

HUSK:

3 gode tips for å håndtere byggavfallet ditt:

1. Hva er farlig avfall ?

I gamle hus er det mye avfall som kan være farlig for dem som skal bo der. Lær deg å kjenne huset ditt godt før du setter i gang. Kartlegg hvor det kan finnes farlig og giftig avfall. Et godt sted å starte er å bruke byggavfallsverktøyet som du finner hos Bygg og Bevar. Bare klikk på det området på huset du skal rive - og sjekk hva du kan forvente å møte på - og hva du skal gjøre med det!

Avfall - huset.JPG

2. Lag system

For å unngå kaos i oppussingen - lag et system helt fra begynnelsen. Før du begynner å rive! Sett for eksempel frem IKEA-bagger, pappesker eller sekker fra avfallsfirma og merk dem tydelig. Sorter underveis. Når du gjør ryddejobben løpende, slipper du å vasse rundt i mer støv og materialer enn nødvendig. Du sparer tid og energi. Og det blir lettere å håndtere farlig avfall riktig. 

system i bagger sortere_no.jpg

3. Spar tid på avfallstasjonen! 

Har du vært flink til å rydde underveis - er jo jobben nesten unnagjort. Det går mye kjappere å tømme avfallet på avfallsstasjonen. Nå trenger du ikke «løpe» frem og tilbake med én og én ting. Tøm hver sekk i riktig sorteringskonteiner. FERDIG!

Gjenvinningsstasjonen sortere_no.jpg

- og skulle du lure på hva du skal gjøre med avfallet og hvor du kan levere det sjekk her: