Rørosmuseet søker etter bygningsantikvar og håndverkere

#

Rørosmuseet ønsker å rekruttere flere medarbeidere til bygningsvernsenteret på Røros. Endringer i forvaltningen av Statens eiendommer etter Røros Kobberverk gir oss nye og utvidete oppgaver, og dermed muligheter for å styrke organisasjonen med mer kompetanse og flere hender.

Bygningsvernsenteret er, sammen med resten av museets organisasjon, først og fremst en kunnskapsorganisasjon, som gjennom sitt praktiske arbeid utvikler ny kunnskap om både handverket og de bygningene og anleggene en arbeider med. Alle konkrete istandsettingsprosjekter blir dermed forsøkt håndtert både i historisk og handverksmessig sammenheng, og satt inn i en langsiktig kunnskapsbyggingsprosess.

- Det er ganske unikt at vi har et så sterkt fagmiljø innenfor dette feltet på et lite sted som Røros, og det er positivt at vi nå kan styrke staben ytterligere, sier museumsdirektør Odd Sletten. - Vi mener fagmiljøet vil være attraktivt for de som ønsker utfordringer innen bygningsvernet på Rørosmuseet går nå ut med stillingsannonser i både lokale og nasjonale medier for å finne de rette søkerne til stillingene.

I forvaltningen av eiendommene etter Røros kobberverk har Rørosmuseet hatt fokus på den nasjonale målsettingen for verdensarvområdene, og arbeider for at de norske verdensarvlokalitetene skal utvikles som fyrtårn for den beste praksisen innenfor natur- og kulturminneforvaltning. Denne målsettingen stiller betydelige krav til både forvaltnings- og formidlingsarbeidet, og ikke minst samspillet mellom disse.

- Vi kan by på svært spennende jobber i et aktivt miljø, sier leder for bygningsvernsenteret Berit Bakosgjelten. - Og Røros kan jo i seg selv være et attraktivt sted å flytte til, med mye å by på av kultur og ofr de rette personene vil det være en unik mulighet for å utvikle seg innen sitt fagfelt, og til å bidra i det viktige arbeidet med bevaringen av verdensarven Røros bergstad og Circumferensen, avslutter Sletten.

Bygningsvernsenteret ble opprettet i 2006. Senteret har per i dag åtte faste medarbeidere og et stort nettverk. Bygningsvernsenterets hovedoppgaver er istandsettingsoppdrag for museet, Riksantikvaren og andre private og offentlige kunder, kurs, opplærings – og informasjonsvirksomhet, rådgivings- og utredningstjenester. Antikvarisk Verksted er en del av Bygningsvernsenteret, og arbeider i hovedsak med istandsetting og kopiering av vinduer, dører, paneler og listverk.

 

Les mer om de ledige stillingene

Håndverkere

Bygningsantikvar - planlegger