Rekordtildeling til Norsk kulturarv

Tyndelsrudlåven i Marker, Østfold. Foto: Bygg og Bevar

Stiftelsen Norsk Kulturarv har siden 1998 avviklet 13 "Ta et tak" aksjoner. For neste år kommer stiftelsen UNI med en rekordtildeling på 7,5 millioner til aksjonen. 

Totalt har aksjonene fordelt NOK 33,220 000,- til 3 082 prosjekter landet over. Dette er gjort mulig fortrinnsvis gjennom tildelinger fra Stiftelsen UNI.

Erfaringer fra tidligere aksjoner viser at de har hatt stor betydning for mange bygningers fremtid. Norsk Kulturarvs visjon er vern gjennom aktiv bruk. Dette er en viktig premiss for en levende og mangfoldig kulturarv, skriver stiftelsen.

Hanna Geiran sier dette om tildelingen: - Aksjonen til Norsk kulturarv har allerede sørget for mange tette tak og dermed hindret alvorlige skader på kulturarven vår. Det er kjempeflott at det er tatt så mange tak, og at det nå er kommet midler til å ta flere!

 

Ta et tak aksjonen

Norsk Kulturarv vil gjennomføre en tradisjonell aksjon med samme kriterier som før. ”Ta et tak 2020/21»-aksjonen skal ha følgende fokusområde:

 -  Støtte til skadeforebyggende tiltak på både våningshus- og driftsbygninger over hele landet, men også andre verneverdige bygninger og anlegg vil kunne komme i betraktning for støtte for å hindre forfall og skade.

Kriterier vil være som tidligere: Objektets alder, objektets egenart (stedstypisk⁄ sjeldent), grad av forfall, objektets funksjon og intensjon om bruk etter restaurering, geografisk differensiering (vi ønsker bredest mulig geografisk representasjon ved tildeling av midler).

Søknadsskjema er elektronisk, og link blir lagt ut på Norsk Kulturarvs nettside, www.kulturarv.no,

Norsk Kulturarv Logo
Norsk Kulturarv

Stiftelsen Norsk Kulturarv (SNK) vart oppretta i 1993 av Oppland fylkeskommune og har 29 innskytarar av eigenkapital, hovudsakleg frå offentleg sektor. Norsk Kulturarvs visjon er "Vern gjennom bruk".

Stiftelsen arbeider med haldningskapande virksomheit, informasjon og formidlar verdiar som inspirasjon, kunnskap og identitet.