NTNU åpner bygningsvernsenter

Bryggene i Trondheim. Foto: NTNU/ Ole Tolstad

NTNU åpnet et senter for bygningsvern den 9. mars. Det skal jobbe for en bærekraftig bruk av den bygde kulturarven.

Senteret vil utvikle og formidle ny kunnskap om hvordan vi kan ta vare på vernede bygninger og tilpasse dem et nytt liv i bruk.
- Det er anslått at 70-80 % av bygningene i 2050 allerede er bygget. Med økt alder på bygningsmassen vil vi sannsynligvis få stadig flere vernede bygg, sier professor og initiativtaker Eir Grytli.
Senteret har tilhold ved Fakultet for arkitektur og billedkunst. Det skal være en ressurs både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og det springer ut av initiativet "Vitalisering av Kjøpmannsgatebryggene" der Trondheim kommune, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Sør-Trøndelag fylkeskommune og NTNU er med.
Åpningen vil bli markert under «Heldagsseminar om brygger og andre kaldhus» den 9. mars hvor en rekke lokale og nasjonale aktører vil være samlet. Seminaret arrangeres av Trondheim kommune og NTNU.

Krever spesialkompetanse

- Når en skal tilpasse vernede bygninger til ny bruk, så møter en stadig strengere forskriftskrav om energieffektivitet, universell utforming, dagslys-, brann- og sikkerhetskrav. Dermed kan kulturhistoriske verdier gå tapt, sier Eir Grytli.
Hun mener at strengere forskriftskrav setter høyere krav til spesialkompetanse og kreativitet.
-Det å jobbe med eksisterende bygg krever spesialkompetanse. Her er det behov for flinke arkitekter som lager kreative løsninger. Vi trenger også mer forskning på nye løsninger, sier Grytli.

Forskning for å verne vinduer

Et eksempel på slik forskning: NTNU ved Cezary Misiopecki og Arild Gustavsen har sammen med ulike partnere studert hvordan en kan oppgradere vinduer i verneverdige bygg som en del av EU-prosjektet EFFESUS (www.effesus.eu).
Nye løsninger er også utviklet. Flere av løsningene har minimalt med innvirkning på utseendet til det originale vinduet, men vil likevel kunne tilfredsstille moderne krav til isolasjon. Dermed kan man beholde originalvinduene og få god funksjonalitet samtidig.
En prototype av ett av vinduene, som er utviklet på Gløshaugen, testes nå ut i en bygning i Budapest.
Senteret er også sterkt involvert i arkitektutdanningen ved NTNU gjennom emner i bygningsvern og masteroppgaver.
Les mer på Bygningsvernsenterets nettside

Kontaktpersoner

Professor Eir Grytli, NTNU, mobil: 936 24 088, eir.grytli@ntnu.no
Professor Dag Kittang, NTNU, mobil 93058626, dag.kittang@ntnu.no