De nominerte er klare!

Bygg og Bevar-prisen 2019

#

De nominerte til Bygg og Bevar-prisen er klare. Vi har fått inn 12 forslag som alle er fantastiske representanter for bygningsvernet på ulike måter og innen ulike fagfelt. Vinneren blir presentert på Bygg og Bevartreffet 13. desember. 

Juuhl & Brattfoss AS

Juuhl & Brattfors AS er nominert for to store restaureringsprosjekter som begge sto ferdigstilt i 2019. Firmaet har vært totalentreprenør og byggeleder på begge prosjektene. Hovedbygningen på Torderød på Jeløy i Østfold, er fredet og ble oppført i 1759. Her er det gjennomført totalrestaurering av eksteriøret. Hovedbygningen på Eidsfoss Verk er også fredet. Bygget er fra 1783, og her har Juuhl & Brattfors AS gjennomført totalrestaurering av fire rom i 2. etasje. Ett av rommene er tilbakeført til utseende fra 1783, mens de tre andre rommene er tilbakeført til utseende fra en ombygging ca. 1860-1865.

Juuhl og B.jpg

Fra arbeidet med Hjørnestuen på Torderød gård.

JB5.png

Fargelagsavdekking på Torderød. 

Sollie Bygg AS

Sollie Bygg AS har jobbet med bygningsvern i en årrekke og er nominert for prosjekter med både private og offentlige bestillere. Sollie Bygg ble tildelt Risør kommunes Vernepris i 2017 for omfattende og forbilledlige rehabiliteringsoppgaver. 

Sollie bygg 7.jpg

Miljømal

Miljømal er en fargehandel som holder til på Vålerenga i Oslo. Eieren Johnny Spangen er malermester og har siden 2013 levert produkter med fokus på miljø- og bygningsvern. 

Her får du linoljemaling i god kvalitet i tillegg til andre naturmalipger, naturpensler og reporoduserte gamle tapeter trykket på originale maskiner og med linoljeforsterket limfarge. Kundegruppen er bygninsvernsentusiaster fra hele landet.

Johnny Spangen og hans ansatte tar også på seg oppdrag for å hjelpe huseiere og profesjonelle til å finne de rette antikvariske fargene, for å tilbakeføre og fargesette historiske hus tidsriktig og med maling som bevarer huset på mest mulig måte. I tillegg til dette er Spangen svært opptatt av kompetanseoverføring og holder foredrag og kurs om ulike malingstyper og tradisjonsmaling. 

Miljomal.jpg

Bøylestad Moen AS

Bøylestad Moen AS er et tømrerfirma med solid erfaring fra restaurering av bygninger fra husmannsplasser til kirker. De har lang og bred erfaring fra arbeid i Riksantikvarens middelalderprosjekt til lokale prosjekter som tillaging av utvendig trapp til Torbjørnsrud gruver/Bomullsfabrikken i Arendal. Trappen er produsert i eik hentet ut av lokal skog. Firmaet har ansatt håndverkere med bakgrunn innen flere tradisjonsfag og jobber aktivt med opplæring og kompetanseutvikling av egne ansatte i tillegg til skoleelever innen tømrer- møbelsnekker- og smedfaget.

BM4.png

Isefjær Mølle som er restaurert av Bøylestad Moen. 

Molo AS

I tillegg til å tilby kvalitetsmaterialer til antikvariske prosjekter, har leder av Molo AS, Torill Løvstad, vært svært engasjert i å bidra til økt kompetanse hos både huseiere, rådgivere og håndverkere. Hun har med jevne mellomrom arrangert fagmøter for spesielt interesserte innen f.eks. malematerialer  – her har hun invitert variert sammensatte grupper av fagpersoner fra både forvaltning, prosjektering og håndverksmiljøer, som har hatt stor glede av treffene.

I 2013 gikk Molo AS inn som eier av beslagsfabrikken Søren Wiese AS i Fredrikstad og fortsatte produksjonen av sortimentet av hengsler og stilbeslag i tidsriktig design fra 1700-tallet til i dag. Løvstad er biokjemiker av bakgrunn, og med denne kompetansen i bagasjen har hun gått vitenskapelig til verks innen restaurering og konservering av den norske bygningsarven. 

Molo.jpg

Ansnes Entreprenør AS

Ansnes Entreprenør AS er en entreprenørbedrift som holder til i Asker. De har lang erfaring innen bygging og rehabilitering med fokus på den tradisjonelle fagmannen. Ansnes er nominert for fire ulike prosjekter av fire forslagsstillere; Tåkeklokke på Søndre Langåra , Malerhjemmet i Sætre, Stabbur på Prestegårdsalleen og et privathus i Singasteinveien fra 1916. 

Nominasjonene legger vekt på at dette er et firma som setter kvalitet og respekt for bygningenes historie i høysetet. 

7b-23.jpg

Ferdigrestaurert stabbur på Prestegårdsalleen.

Malermester Meusburger AS

Malermester Meusburger er nominert for arbeidet ved Naturhistorisk museum i Bergen. Museet sto ferdig første gang i 1860, det meste av restaureringen er tilbakeført til lag 1 (den første behandlingen) både når det gjelder farge- og materialvalg.
Arbeidet med restaureringa av midt- og nordfløy har vært et kontinuerlig arbeid siden januar 2017, til ferdigstillelsen 14 oktober 2019.

I tillegg til arbeidet med Naturhistorisk museum har firmaet vært delaktig en hel rekke andre prosjekter i løpet av 2019. Blant annet har de holdt kurs i komposisjonsmaling på Halsnøy kloster. Kursdeltakerne var ansatte og frivillige ved Halsnøy kloster samt 2. klasse byggfag ved Husnes VGS. Her fikk deltakerne ta del i hele prosessen med å lage komposisjonsmaling fra begynnelse til slutt. 

I september startet arbeidet med å tjærebredde takene på Nore- og Uvdal stavkirke. Takene er bredd med milebrent tjære og strødd med knust kull. I oktober har de arbeidet med å tjærebredde Hol gamle kirke.

8-3.JPG

Frank Kristiansen AS

Tømrerfirmaet Frank Kristiansen AS er nominert for arbeidet med Telegrafen i Drøbak som brant i november 2015. Telegrafen, er en panelt, laftet tømmerbygning fra begynnelsen av 1700-tallet. Den ligger sentralt i hovedgata i Antikvarisk spesialområde i Drøbak.

Bygget er restaurert etter tilgjengelig bildemateriale og ved bruk av håndverksteknikker fra 1700-tallet. Sindre Sandberg har ledet prosjektet på vegne av Frank Kristiansen AS. Under hans ledelse er nesten glemte konstruksjonsteknikker vekket til live, og videreført av hans håndverkere, under gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet har hevet kompetansen hos firmaets ansatte og økt deres bevissthet om betydning av riktig restaurering ved å gi dem kurs som er støttet av Riksantikvaren og gjennomført ved Akershus Bygningsvernsenter.

Hans Andreas Lien

Hans Andreas Lien er en ung tradislonshåndverker med stor interesse for det gamle håndverket og teknikker, spesielt håndhøvling og høvelmaking. Han er nominert for arbeid som er gjort med våningshuset på Hattebøl på Toten. 

Her har han jobbet med  vindusrestaurering, tømmerutskiftning og høvling av ny kledning til hele bygningen. Lien laget egen skottbenk og håndhøvler til prosjektet som ble brukt til å høvle kledningen, det er en vekselpanel med topp-rot skårne bord der kledningen ligger not i not.

I tillegg er han opptatt av formidling og har holdt kurs i håndhøvling i regi av Vestoppland lokallag og Fortidsminneforeningen. 

Hans Andreas Lien.jpg

Murmester Eystein Greibrokk

Eystein Greibrokk har over flere tiår vært en ihuga forkjemper for bygningsvern - med en spesiell forkjærlighet for gamle mureteknikker. Hans lidenskap er nok sterkest for murverk som innebefatter leire, men han har også betydelig kunnskap og kompetanse innen tørrmuring.

Eystein er en etterspurt kursholder og reiser land og strand rundt for å dele sin kunnskap med andre, og er glødene opptatt av at så mange som mulig skal få mulighet til å videreføre kunnskap og opparbeide interesse for faget.

10-9.jpg

Dovre handverkssenter

Dovre Handverkssenter er nominert for deres arbeid med formidling og opplæring innen bygningsvern og tradisjonelle byggfag. Firmaet er tett knyttet til Hjerleid skole og håndverkssenter, hvor elevene er med på prosjekter og får jobbe med erfarne håndverkere. 

Steinar 2.jpg

Murmester Torben Seerup AS

Murmester Torben Seerup AS er nominert for sitt arbeid med Nordbøgata 8 i Stavanger. Bygget er satt i stand med isokalk som fasadeprodukt. 

Murmester Torben Seerup.jpg

Fagjuryen

Juryformann Sjur Mehlum er utdannet tømrer og etnolog. Han har lang erfaring fra kulturminnevernet, både som utførende og som ansatt hos Riksantikvaren. I dag jobber Sjur som seksjonsleder - Tilstand og bygningsvern i Multiconsult.

Jørgen Leegaard er direktør for samfunnspolitikk i Byggenæringens Landsforening, har et øye for bedrifter som jobber systematisk med kompetanseutvikling og tar eldre bebyggelse på alvor.

Eli Grøttheim har jobbet med prosjekter på eksisterende bygninger hele sitt yrkesliv. Hun har siden 1970-tallet vært opptatt av at kunnskap om opprinnelige konstruksjoner og materialer må ligge til grunn for de valg som gjøres ved restaurering og ombygging. 

Einar Engen jobber i Kulturminnefondet. Han har i mange år vært tilknyttet museumssektoren, og jobbet med en rekke restaureringsprosjekter. Gjennom årene har han opparbeidet seg unik kjennskap til kulturminnevernet over hele landet. 

Les mer om dette temaet