BNL MD
#

Foreslå din kandidat til årets håndverksstipend

Stipendet er på 50.000 kroner, og det er Kulturminnefondet sitt styre som bestemmer hvem som får årets stipend. Frist for å nominere din kandidat er 20. august.

Bakgrunnen for stipendet er å støtte en ung og lovende håndverker som har valgt et utdanningsløp innen et tradisjonelt håndverksfag, og som har vist evne til målrettet arbeid over tid. Stipendet vil bli tildelt en ung, engasjert, lærevillig og faglig solid håndverker som også er interessert i å lære bort.

 

Send inn din nominasjon innen 20. august

Se hvem som har fått stipendet tidligere

logo_sentrert_brun_rgb_u_txt2.jpg
Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, med kontorer i Bergmannsgata på Røros. Det er ingen søknadsfrist, og søknaden sendes elektronisk på www.kulturminnefondet.no.