BNL MD
#

Hvem skal vinne Bygg og Bevarprisen 2023?

Nominer din kandidat

Allerede nå bør du notere deg bedrifter som gjør et arbeid utenom det vanlige – er det en bransje eller et håndverk du mener har fått lite oppmerksomhet i bygningsvernet? Er det gjort arbeid på en spesiell bygning eller med uvanlige teknikker? Kanskje det er en usedvanlig bra bedrift som du mener fortjener heder?

Bygg og Bevarprisen er delt ut hver høst år siden 2012. Formålet med prisen er å løfte frem bedriftene som gjør arbeider på gamle hus til et levebrød. De som utmerker seg innen utførelse og formidling og som gjør en ekstra innsats for de gamle husene.

Gamle hus er som folk. De vil at du skal ta hensyn til akkurat deres behov. Gode løsninger for gamle hus er derfor tilpasset husets premisser. Med det mener vi at det er tatt hensyn til konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenart.

Det finnes mange priser som hedrer god design og arkitektur. Men få for de som faktisk utfører arbeidet. Vi tror Bygg og Bevarprisen er den eneste som deles ut til de som faktisk gjør jobben, håndverkerne.

Hvem kan få prisen?

Det skjer mye godt bygningsvern rundt om i Norge. Vi trenger ditt forslag for å finne frem til de beste. Mange tror imidlertid at Bygg og Bevarprisen deles ut for store arbeider på usedvanlige signalbygg – slik er det ikke. Det er arbeidets kvalitet og bedriftenes fokus på formidling av kunnskap via lærlinger eller kurs som er viktig for juryen. Dette er viktige kriterier i vurdering av kandidatene:

  • Bedrifter som har dokumentert dyktig utførelse i samsvar med bygningenes stil, alder, materialbruk, konstruksjon og lokale egenart
  • Bedrifter som jobber tverrfaglig
  • Bedrifter som aktivt jobber med kompetanseutvikling blant ansatte i bedriften
  • Bedrifter som deler sin kunnskap om byggeskikk og håndverk i markedet og samfunnet forøvrig

 

Bygg og Bevarprisen 2018 ill m logo 2.jpg
Bygg og Bevarprisen

Bygg og Bevar-prisen har vært delt ut hvert år siden 2012, og er den eneste prisen i Norge som deles ut til håndverkere og bygningsvern-bedrifter. Prisen er en sjekk på 50 000 kr som skal gå til kompetanseutvikling. Gjennom Bygg og Bevar-prisen hedres de som utmerker seg innen utførelse og formidling, og på denne måten bidrar til å løfte restaureringsmarkedet!

Send din nominasjon til post@byggogbevar.no

Bruk gjerne dette skjemaet

Frist: 1. november

 

 

Dersom du har en kandidat du mener er verdig prisen – så kan du sende oss et forslag via dette skjemaet og sende mailen til post@byggogbevar.no

Hvilke bedrifter har vunnet prisen?

Bygg og Bevarprisens jury har vært opptatt av å fremheve bredden av fagene som arbeider i bygningsvernet. Blant de tidligere vinnerne finner vi bedrifter som arbeider med vindusrestaurering, vi finner tømrere, blikkenslagere, malere og murere. Men vi vet at det finnes flere faggrupper som fortjener en utmerkelse for sitt arbeid. Hva med bedriftene som gjør en innsats innenfor betongrehabilitering, blyglassarbeider, gipsmakere, smedfaget, steinhuggere, tre og materialkvalitet? Hold øynene skjerper for en bedrift nå – eller send oss din kandidat.

 

Vinner 2022

I 2022 var det Sollie Bygg fra Risør som stakk av med heder og ære, og 50.000 kroner. 

Tidligere vinnere:

2012: Møbelverkstedet restaurering AS

2013: T. Berner & Co AS

2014: Stokk og Stein AS

2015: Klaveness maler- og byggmesterforetning AS

2016: Høie Ueland AS

2017: Malermester Studsrud AS

2018: XK Entreprenør AS

2019: Bøylestad Moen AS

2020: Spanne blikk AS og Blikkenslager Nesse & Karlsen AS

2021: Karlsen & Nordseth entreprenør as

2022: Sollie Bygg AS

En egen jury for Bygg og Bevarprisen

Det er opprettet en egen jury som står bak tildelingen av prisen. Den består av: 

Juryformann Sjur Mehlum som er utdannet tømrer og etnolog. Han har lang erfaring fra kulturminnevernet, både som utførende og som ansatt hos Riksantikvaren. I dag jobber Sjur som seksjonsleder - Tilstand og bygningsvern i Multiconsult.

Jørgen Leegaard som er direktør for samfunnspolitikk i Byggenæringens Landsforening, har et øye for bedrifter som jobber systematisk med kompetanseutvikling og tar eldre bebyggelse på alvor.

Eli Grøttheim som har jobbet med prosjekter på eksisterende bygninger hele sitt yrkesliv. Hun har siden 1970-tallet vært opptatt av at kunnskap om opprinnelige konstruksjoner og materialer må ligge til grunn for de valg som gjøres ved restaurering og ombygging. 

Einar Engen har i mange år vært tilknyttet museumssektoren og bygningsvernet. Han har jobbet med en rekke restaureringsprosjekter. Gjennom årene har han opparbeidet seg unik kjennskap til kulturminnevernet over hele landet. 

Det er ingen smed som har vunnet Bygg og Bevarprisen tidligere - skal 2023 være gjennombruddsåret for smeden! Foto Bygg og Bevar
Det er ingen smed som har vunnet Bygg og Bevarprisen tidligere - skal 2023 være gjennombruddsåret for smeden! Foto Bygg og Bevar