Gjør et dypdykk i ditt fag

To ledige stipendiatstillinger i tradisjonelt håndverk

#

Stipendiatstillingene ved Norsk håndverksinstitutt er en ordning som skal stimulere til praktisk kunnskapsutvikling, forskning og formidling av tradisjonelt håndverk. Nå søkes det etter to nye treårige stipendiatstillinger.

Håndverksinstituttet har per i dag 6 stipendiater med prosjekter knyttet til forskjellige fag: børsemakerfaget, malerfaget, duodji, pottemakerfaget, filigran og smedfaget. De nye stipendiatene vil inngå i et tverrfaglig felleskap. 
 
Vi søker håndverkere med solid faglig bakgrunn, svennebrev / fagbrev eller tilsvarende, i tillegg til flere års praksis ut over læretiden. Søkere bør være faglig nysgjerrige håndverkere som ønsker å fordype seg i faget sitt.  
 
Stipendiatordningen baseres på:  
 
• Praktisk håndverksutøving  
• Kontakt med tradisjonsbærere  
• Materialforståelse  
• Gjenstandsanalyse  
• Egenutvikling gjennom utforsking og refleksjon  
 
Arbeidet legges opp som prosjekter med fordypning i utvalgte emner i faget, der det å oppsøke ressurspersoner og samlinger, forankre kunnskap praktisk og formidle muntlig, skriftlig eller audiovisuelt, inngår som naturlige deler. Kandidaten må regne med høy grad av selvstendig arbeid og ha tilgang på eget verksted.  
 
Søknad 
Søknaden fylles ut digitalt og skal inneholde følgende vedlegg (i PDF): 
  • Søknadstekst med prosjektbeskrivelse som plasserer prosjektet innenfor et fagfelt/emne, som skisserer opp sentrale problemstillinger og arbeidsmetoder, samt prosjektets relevans (maksimalt 2 sider) 
  • Curriculum Vitae 
  • Dokumentasjon på formell kompetanse 
  • Maks 5 bilder av egne arbeider (i JPEG) 

Spørsmål om stillingen

Instituttleder Eivind Falk

Tlf: 991 50 862

eivind.falk@handverksinstituttet.no  

 

Rådgiver Simen Omang

Tlf: 486 04 144 

simen.omang@handverksinstituttet.no  

 

Søknadsfrist: 23.03.2018

 

Søk her