50 nye prosjekter deler 7,1 millioner kroner

Tildelingen for 2020 klar

#

I år kan rekordmange eiere av kulturminner landet rundt glede seg over midler fra Kulturminner for alle. Halvparten av alle som søkte fikk et ja til prosjektet sitt.

Mange tradisjonshåndverkere og lokalsamfunn mottar i disse dager velkommen hjelp til å bevare kulturminner.

Bevaring for alle

Siden første utdeling i 2016 har Kulturminner for alle, Fortidsminneforeningen og Sparebankstiftelsen DNBs store program for istandsetting av kulturminner – utbetalt over 17 millioner kroner til i alt 133 prosjekter landet rundt. Det var før denne tildelingsrunden.

Nå kan de plusse på med ytterligere 7 148 925 kroner og 50 spennende prosjekter. Det blir i snitt 142 000 kroner på hvert prosjekt.

Et av de femti prosjektene som støttes i år er Gammelbutikken på Tulleng, Kvaløya i Troms, som ble oppført i 1896. I 1900 ble bygget utvidet med en tømmerdel som står på pæler ut i sjøen. I dag er det omfattende problemer i fundamenteringen og Gammelbutikken siger hurtig ut mot sjøen.

 

gammelbutikken på Tullengen foto fortidsminneforeningen.png

Stedet er en fritidsbolig, med originalt butikkinteriør og med en stor samling av gamle butikkvarer. Fra 2008 har det vært arrangert åpne helger i Gammelbutikken. Butikken kan også åpnes ved avtale. (Foto: Fortidsminneforeningen)

Stor variasjon

Årets istandsettingsprosjekter byr på et stort spenn i temaer: restaurering av de gamle vinduene i lokalbutikken, råteskadede stabbur, murarbeider på et gravkammer som skal få ny bruk, takarbeider på en sjøbu, restaurering av en jordkjeller og rehabilitering av edelpuss på en byblokk. Felles for dem alle er de er i privat eie, er tilgjengelige for allmennheten og at formidling og opplæring innen tradisjonshåndverk inngår i prosjektet.

 

SE LISTEN OVER ALLE PROSJEKTENE FYLKESVIS (PDF)

 

Den geografiske spredningen er stor, med prosjekter i 10 av landets 11 fylker. Antall prosjekter og midler fordeler seg slik:

AGDER: 1 (kr 91 000)

INNLANDET: 13 (kr 2 036 000)

NORDLAND: 1 (kr 35 000)

OSLO: 2 (kr 207 000)

ROGALAND: 3 (kr 510 000)

TROMS OG FINNMARK: 2 (kr 431 000)

TRØNDELAG: 3 (kr 478 000)

VESTFOLD OG TELEMARK:  5 (kr 587 000)

VESTLAND: 7 (kr 861 000)

VIKEN: 13 (kr 1 913 000)

Prosjektene blir løpende publisert hos Fortidsminneforeningen utover våren.