Handverksmartna i Kurantgården

#

Er du på Røros under martnasuka bør du besøke Kurantgården ved Malmplassen. Der foregår håndverksmartnan. Dyktige håndverkere demonstrerer tradisjonelt håndverk, det er bålplass, matsalg, miniforedrag og salg av skinn-, tre-, smed-, og salmakerhåndverk.

Mellom 18 og 22 februar braker det løs på Røros med martnan, som i år forventes å få oppmot 70.000 besøkende! Gatene fylles med over 250 boder og utsalg. Den mest spennende aktiviteten for oss som er glad i gamle hus, finner man ved bygningsvernsenteret, Kurantgården. For her vil besøkende kunne få et vitnesbyrd over levende tradisjonshåndverk på nært hold. Det blir også salg av håndverksprodukter og mulighet for en mat- og kaffepause ved et varmende bål!

Det er lagt opp til aktiviteter for besøkende i alle aldre. Barna kan bli med på fortellerstund med Kirsti Sæter, og få snekre sitt eget tre-helikopter under kyndig veiledning. Nytt i år er at bokbinder Erik Hågensen inviterer barna til å prøve seg på kunsten å binde sin egen bok.

IMG_9823_1.JPG

Legendariske Knuts Hans Hansson fra Sverige deler lærdom eller historier med sine håndverkskolleger. Foto: Bygg og Bevar

Dette er noe av det du bør få med deg!

 

Håndverkere i arbeid

Håndverkere fra Rørosmuseet og uthusprosjektet demonstrerer ulike teknikker som skanting, kløving, håndsagskjæring og lafting

 

Miniutstilling i Raugarasjen

Miniutstillingen gir et historisk blikk på ulike typer grindsager og variasjoner i utforming

 

Smeden Mattias Helje

Smeden fra Lima i Sverige kommer for å vise smiing av ulike gjenstander, fra spiker til ljåblad og økser.

 

Kopiering av labankdør

Arbeidet med å lage en kopi av den tofløyede profilerte labanksdøra fra Hiort-kjerka fortsetter

 

Håndbokbinder Erik Haagensen

Demonstrasjon av tradisjonell bokproduksjon i Belgmakerstuggu

IMG_9765.JPG

Smed og spellemann Mattias Helje fra Lima i Sverige, her i aksjon i smia. Foto: Bygg og Bevar

img_1367.jpg
Røros

Røros Kobberverk var i drift fra 1644 til 1977. Bergverkssamfunnet var avhengig av tilførsel av matvarer og andre forsyninger, noe som ikke minst skjedde på Rørosmartnan. Det årlige vintermarkedet er arrangert siden 1843.

Røros har vært på Unesco’s verdensarvliste siden 1980. Bergstaden er på grunn av den gamle trehusbebyggelsen en av landets største antikvariske byggeplasser.

Bygningsvernsenteret er en del av Rørosmuseet, og har siden 2004 hatt tilhold i Kurantgården, rett ved museet. De fleste av bygningene i Kurantgården er oppført før 1820, og de var en del av kobberverkets bygningsetat. Anlegget består av blant annet smie, verksted, snekkerverksted, belgmakerstuggu og jernbu.

 Historiske bilderserier

I Hjulmakerstuggu vises 3 historiske bildeserier fra bygningsvernsentrets prosjekter, porten på jernlageret og uthusprosjektet

 

Salmaker Roy Hylen

Salmakeren produserer seletøy til hest og hund og tar imot varer til reparasjon.

 

Foredrag

Grindsaga – historie, utforming og bruk ved Roald Renmælmo (21.2 kl. 11.30, Rørosmuseet Bygningsvernsenteret)

Fra skog til vegg ved Per Willy Færgestad (19.2 kl. 13.00, Rørosmuseet Bygningsvernsenteret)

Historisk istandsetting av Rådhuset i Bergmmannsgata (22.2 kl. 11, Rørosmuseet Bygningsvernsenteret

 

Se flere foredrag, workshops, håndverkere, utstillinger m.m. på bygningsvernsenterets hjemmesider

 

IMG_9745.JPG

Kanting av tømmer med øks! Foto: Bygg og Bevar