Gratulerer fagskolestudenter!

Nytt kull er uteksaminert

#

I vår ble 24 studenter uteksaminert fra bygningsvernlinjen ved fagskolen innlandet – klare til å ta fatt på oppgaven med å sette i stand våre hus. Årets kull er det femte i rekken av håndverkere som har fullført en unik og eksklusiv utdannelse

Håndverkeren er en nøkkelperson når verneverdige bygninger skal settes i stand. Nettopp det ble tatt på alvor da Byggenæringens Landsforening, Rørosmuseets bygningsvernsenter, Riksantikvaren og Fagskolen Innlandet i 2014 etablerte studieretningen "Innføring i bygningsvern". Formålet var å utvikle håndverkerens kompetanse innenfor det praktiske og teoretiske ved bygninger som er bygget med materialer og teknikker som normalt ikke inngår i dagens fagopplæring.

En slik nøkkelperson er tømrer Thomas Sandvik Jakobsen som fullførte studiet i vår. Han er en erfaren håndverker som har jobbet med gamle hus i en årrekke. Selv med bred erfaring har året på fagskole gitt mye ny kunnskap, ikke minst innenfor andre fagområder. Studiet gir således en innføring i emner som overflatebehandling, mur og puss, samt registreringer med tegning, fotografering og oppmålinger, samt arbeid med tre.

Jeg har lært mye som jeg vanligvis ikke kommer borti som tømrer, men som er både er nyttig og viktig for å ta vare på de gamle husa på rett måte. Det har vært mye god undervisning og mange gode diskusjoner oss elever imellom. Vi har utvekslet erfaringer. Det har også vært fint å kunne bruke mye tid på å studere de selvvalgte emnene. Det har for min del gitt mer kunnskap om blant annet lokal byggeskikk.

Thomas Sandvik Jakobsen

Som selvvalgt emne valgte Thomas å redde en gammel høyløe fra nedfall. I arbeidet ble konstruksjon og byggemåte studert, noe som ga større innsikt i lokale tradisjoner. Det er en type arbeid som er svært viktig for å dokumentere bygningstyper som stadig forsvinner en og en..

 

Formell kompetanse

Bygningsvernlinjen er rettet mot håndverkere som har svennebrev i fagretningen bygg og anlegg. Spesielt egnet er studiet for tømrere, murere, snekkere, malere, blikkenslagere og håndverkere innen trevare- og bygginnredningsfaget. Storparten av studentene har bakgrunn som tømrere, men flere malere, murere og snekkere har også fullført utdanningen. Mange har lang erfaring fra før. For fagskolen gir ikke bare ny kompetanse, den gir også formell kompetanse. Håndverkerne får derfor konkurransefordeler ved arbeid på fredete og verneverdige bygninger.

Når årets kull nå er ferdig, forlater de en godt etablert utdanning og kan jobbe for huseiere som i økende grad etterspør håndverkere med kompetanse på eldre bygninger. Ikke minst er kompetansen etterspurt i kulturminnevernet. Riksantikvaren stiller krav til håndverkere som skal jobbe med fredete bygninger og kirker. Håndverkerne skal ha fagskolepoeng eller studiepoeng innen praktisk bygningsvern eller kunne dokumentere tilsvarende realkompetanse.

Tradisjonelle konstruksjoner og materialbruk er et tema som ikke kan uttømmes i løpet av en kort fagskoleutdanning. Derfor er det lagt stor vekt på å kunne lese en bygning for å forstå materialbruk og ha respekt for hva bygningen trenger. Bygningsvernfilosofi skal gå som er rød tråd gjennom undervisningsopplegget.  

maling og blanding foto akershus bygningsvernsenter.JPG

Det er nyttig å lære av hverandre og ikke minst andre fagområder enn sitt eget. Studentene ved fagskolen får praktisk og teoretisk innføring i blant annet malerfaget. Foto: Akershus bygningsvernsenter

thomas bygningsmannen.jpg

Tømrer Thomas Sandvik Jakobsen er en av 24 studenter som i vår ble ferdig med studiet "Innføring i Bygningsvern" ved fagskolen innlandet

Bygningsvernfilosofi

Det er et mål at studentene skal forstå det de møter - om ikke annet forstå når de trenger innsats fra mer erfarne håndverkere eller kontakte vernemyndigheter. Det handler også mye om å forstå hvem som er kunden - og hvordan man kan få kunden til å forstå verdien av det de eier

Bodil Nørdsti

På timeplanen står blant annet tilstandsvurderinger, hvor oppmåling, tegning, fotodokumentasjon og rapporter er en stor del av emnet. Det utgjør et grunnlag for å kunne hjelpe huseiere med å søke tilskudd. Grunnleggende bygningsfysikk med statikk, klimafaktorer, isolering av eldre konstruksjoner, kartlegging av skadeårsaker er også sentrale temaer.

Nils Kristian Nielsen.jpg

Murmester og tidligere fagskolestudent Nils Kristian Høien Nielsen underviste årets studenter ved "mur og puss" samlingen i Oslo. Foto: Bygg og Bevar

Praktisk bygningsvern på timeplanen

I løpet av året på fagskolen er studentene på samlinger i ulike deler av landet. Her undervises de av erfarne håndverkere i ulike temaer. Det har vært 11 helgesamlinger i løpet av året og 16 nettmøter. Det har vært samlinger ved Valdresmusea på Fagernes, Vøienvolden i Oslo, Vest-Telemark Museum på Eidsborg og ved Rørosmuseets bygningsvernsenter. 

Årets samling på Vøienvolden i Oslo, hadde nettopp mur som tema. Med murmester Nils Kristian Høien Nielsen i spissen fikk studentene et grunnleggende innblikk i det tradisjonelle murerfaget. Her var mange temaer som ikke tilbys i den normale fagopplæringen. Blant annet ble det lesket kalk og murt med leirmørtel. 

 

Vi trenger flere som kan

Behovet for håndverkere som kan finne trygge og gode løsninger på den eldre bygningsmassen er stort og vil komme til å øke. Det er ikke bare økende interesse for bevaring, det er også økende interesse for løsninger ikke er skadelig for helse og miljø. Miljøfokuset vil også i økende grad føre til at flere bygninger istandsettes fremfor å rives. Det vil innebære at flere bygninger også blir gjenstand for endring og transformasjon. Her spiller fagskolestudentene en nøkkelrolle. 

Årets søknadsfrist er utgått. Men synes du fagskolestudiet høres fristende ut - ta kontakt med fagskolen, kanskje er det plass for deg også!