Bygg og Bevartreffet 27. november 2020 er utsatt! Koronasituasjonen har dessverre gjort det umulig å gjennomføre arrangementet vi ønsket oss! Men utsatt er ikke det samme som avlyst!

Vi prøver igjen tidlig i 2021 på Bygg og Bevartreffet 2020(+)

#

Vi har lenge arbeidet med Bygg og Bevartreffet som skulle løpe av stabelen 27. november på Litteraturhuset i Oslo. Vi ønsket å samle alle dere til et fabelaktig treff - først i et auditorium, deretter foran skjermene - alt for å redusere risikoen for deltakere og publikum. Nå viser det seg at dette også blir vanskelig å gjennomføre i tråd med de siste retningslinjene for smittevern.. men vi skimter et håp! Temaet satt - forelesere hyret inn og noen filmer er laget. Med andre ord tar vi opp ballen så snart muligheten byr seg. Vi satser på Bygg og Bevartreffet 2020(og litt til) tidlig i 2021!

Hva gjemmer seg av endringer i begreper som «sirkulær økonomi» og «ombruk»? Er det nå bygningsvernet og tradisjonshåndverket i Norge skal oppleve sin renessanse? Fredag 27. november inviterer vi til årets fagseminar på Litteraturhuset i Oslo der vi ser nærmere på hvilke regler som gjelder for bruk av gamle bygningsdeler i dag og hva vi kan bidra med inn i en sirkulær økonomi. Med oss har vi et knippe fagfolk som løfter frem mulighetene, utfordringene og visjonene for morgendagens bygningsvern.

27. november arrangerer vi igjen det tradisjonelle Bygg og Bevartreffet. Et arrangement som gjennom årene har engasjert og informert fagmiljøer, bedrifter og bygningsvernere. I år tror vi temaet vil være mer relevant enn noensinne. Alle har vi hørt snakk om sirkulær økonomi og kanskje særlig ombruk og mantraet om at det vil påvirke alles hverdag. Men hva vil det egentlig bety i praksis?

Mange hevder det slik at bygningsvernet alltid har vært sirkulært. Vi er opptatt av lang levetid på materialer, vi bruker gjerne produkter og byggevarer på nytt. Vi ønsker mindre riving og bruker tilsynelatende ofte miljøvennlige produkter. Med det store fokuset som er på klima- og miljø innenfor alle samfunnsområder, skulle vi tro at bygningsvernet sitter på mange svar og at vi ser en lysende fremtid i møte. Men forholder det seg slik?

I seminaret ser vi på fremtidens bygningsvern innenfor rammene av en sirkulær økonomi. 

Med oss har vi representanter for byggebransjen, miljøbevegelsen, kulturminnevernet og eierne.

 

Praktiske erfaringer

Vi vil ikke bare presentere de store linjene og fremtidens vyer! Vi ønsker også å vise praktiske eksempler på ombruk og transformasjon som skjer nå! Dessuten vil vi se nærmere på om regelverket er tilpasset grepene som allerede nå tas av mange bedrifter og huseiere - nemlig ønske om ombruk av byggevarer. 

 

Hvor kan jeg følge seminaret?

Som følge av regelverket mot smittespredning vil årets arrangement forløpe uten publikum tilstede. Det innebærer at du kan delta på Bygg og Bevartreffet uavhengig av hvor du måtte befinne deg - så lenge du har internett! Arrangementet strømmes direkte og det gjøres opptak slik at du i ettertid kan se det når du måtte ønske. Lenke til strømmingen vil komme på plass i god til før 27 november. 

 

Program (med forbehold om endringer)

Ordstyrer: Sjur Harby

KL. 10.50: Velkommen v/ daglig leder Christel E. Wigen Grøndahl, Bygg og Bevar, Oslo

 

Kl. 11:00: Tre korte: Sirkulær økonomi og ombruk, en begrepsavklaring. 

  • Hva er sirkulærøkonomi? v/ teknisk sjef Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustriens forening, Oslo
  • Hva er sirkulærøkonomi i kulturminnevernet? v/ generalsekretær Ola Fjeldheim, Fortidsminneforeningen, Oslo
  • Er fremtidens arkitektur allerede bygget? v/ arkitekt MNAL Gaute Brochmann, Oslo

 

Kl. 11:15 Den politiske visjonen: Sirkulær økonomi og ombruk i den nye kultminnemeldingen v/ statssekretær Maren Hersleth Holsen, Klima- og Miljødepartementet  (V)

 

Kl. 11:30:  Den praktiske hverdagen: Hvorfor ombruk i bygningsvernet? v/ førsteamanuensis Trond Eide, Institutt for arkitektur og teknologi, NTNU, Trondheim.

 

Kl. 11.45: KA 13 - Norges første sirkulære bygg v/ prosjektleder Håvar Espelid Haugen, ENTRA, Oslo

 

Kl. 12:00 Hva er en lovlig byggevare? v/ teknisk sjef Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustriens forening, Oslo

 

Kl. 12:15: Eksempler

Innlegg 1: Kan låven ombrukes? v/ eier av Nordvi gård Hans Olstad, Ottestad.

Innlegg 2: Ombruk i rekke v/ daglig leder, Kathrine Standal, Svartlamoen Boligstiftelse, Trondheim.

Innlegg 3: Når er ombruk kommersielt interessant for en eiendomsutvikler? v/ rådgiver Sverre Landmark, Probiz Oslo

 

Kl. 12:35: Debatt: Sirkulær økonomi – en livbøye for bygningsvernet?

I panelet:

  • Seniorrådgiver Olaf Brastad, Miljøstiftelsen Bellona, Oslo
  • Generalsekretær Ola Fjeldheim, Fortidsminneforeningen, Oslo
  • Statssekretær Maren Hersleth Holsen, Klima- og miljødepartementet (V), Oslo
  • Teknisk sjef Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustriens forening, Oslo
  • Arkitekt MNAL Gaute Brochmann, Oslo

 

Praktiske opplysninger:

Start: Kl. 11:00

Slutt: Kl. 13:15

Arrangementet strømmes og vil tas opp for senere publisering. Det vil bli mulighet for å stille spørsmål over nett under debatten.

 

Foto i kollagen: Frida Holsten Gullestad, Sjur Harby og Christer Stenby