Bygg og Bevartreffet 2019

Bygningsvern - tør vi satse på et større marked?

#

Årets Bygg og Bevar-treff arrangeres på Litteraturhuset i Oslo fredag 13 desember. I år vil vi sette fokus på restaureringsmarkedet. Seminaret avsluttes med utdeling av Bygg og Bevar-prisen før vi runder av kvelden med en fest.  

Dette er fakta!

  • Minst 80 prosent av dagens bygningsmasse vil fortsatt stå i 2050.
  • Markedet for renovering, ombygging og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse (ROT) er på om lag 150 mrd. kr
  • Dette er omtrent like stort som nybyggmarkedet for boliger og næringsbygg til sammen.
  • Det finnes om lag 65 000 bygninger som skal behandles i henhold til antikvariske krav.

Hvorfor er det relativt sett få bedrifter i et marked som har potensialet for å være svært stort? Bygg og Bevar-treffet 2019 skal undersøke det snodige markedet rundt "gamle hus" nærmere.

 

Kompetanse og rammebetingelser

Kulturminnevernet er avhengige av gode bedrifter og håndverkere. Gamle hus krever egnede løsninger. Risikoen for tekniske og kulturhistoriske skader på bygningene øker jo mindre erfaring og kunnskap håndverkerne har. Sett i lys av fremtidens utfordringer, med økt fokus på transformasjon og energieffektivisering, vet vi at behovene for flinke håndverkere vil øke. Vi er avhengig av rett kompetanse og vi trenger flere dyktige folk!

Ulike tilskuddsordninger og rammebetingelser skal på ulike måter stimulere til kompetanseutvikling hos bedriftene. Det skal lønne seg å bli god på bygningsvern! Vi skal se nærmere på noen av disse ordningene, fra både kulturminneforvaltningen og fra frivillige organisasjoner. I hvilken grad kan disse ordningene bidra til å øke etterspørselen etter kompetanse og få flere bedrifter til å jobbe med bygningsvern?

 

Marked og organisering

Det er gjennomført flere store restaureringsprosjekt i Norge de siste årene. Store prosjekter krever ikke bare dyktige fagfolk, det kreves også mange av dem! Hvilke utfordringer har byggherren ved gjennomføringen av slike prosjekter og hvordan kan bedriftene i bygningsvernet rigge seg for å kunne ta på seg store oppdrag? Hvordan sikrer vi at de beste bedriftene får oppdragene?

 

Eksklusivt og ekskluderende?

Utfordringene er ikke bare forbeholdt de store prosjektene, men gjelder også i høy grad i privatmarkedet. Er det manglende kunnskap som gjør at relativt få huseiere søker rett kompetanse?  Oppleves bygningsvernet eksklusivt og ekskluderende?

Vi får innledere fra offentlig sektor, privat og frivillige organisasjoner, representanter fra store og små bedrifter. Og hvordan ser det hele ut fra huseierens perspektiv?

 

Program 

 

10.00                   Velkommen v/ Christel E. Wigen Grøndahl, Daglig leder i Bygg og Bevar

 

10.15 -10.30      Jens Bakke, leder av Fortidsminneforeningen Østfold, listetopp for Senterpartiet, ildsjel i Idd og Enningdalen Historielag (og mye mer ...) vil ta oss gjennom dagen

 

Kompetanse og rammebetingelser

 

10.30 – 11.00                    Linda Veiby, Riksantikvaren       

Hvordan er kravene knyttet til offentlige tilskuddsordninger med på å skape et marked? Er de gamle husene og deres materialbruk løsningene vi trenger i fremtidens bærekraftige byggeri?

 

11.00 – 11.15                    Jens Martin Holme, lærer byggfag, Lillehammer vgs.

Det starter i videregående skole – bygningsvern er vel ikke bare for hipstere med BA i etnologi?

 

11.15 – 11.30                     Mathilde Sprovin, Fortidsminneforeningen, Kulturminner for alle

"Ringvirkninger av årringer - kompetanseoverføring i tradisjonshåndverk"

 

11.30 – 11.45                    Fagskolen Innlandet

Utdanner vi riktig kompetanse til riktig marked?

 

11.45-12.00 Diskusjon

 

12.00 – 13.00 Lunsj

 

Marked og organisering

 

13.00 – 13.20                    Statsbygg

Med de store prosjektene i bakhodet – hvordan sikrer vi at den beste kompetansen finnes tilgjengelig i de store, nasjonale prosjektene? Hva forventes av en liten bedrift som vil inn på disse oppdragene? Hvordan kan man tilrettelegge for at kompetansen verdsettes i bestilling og i tilbud.

 

13.30 – 14.00                    Magnus Borgos, Byantikvar Røros

“Forvaltning av verdensarvstedet Røros bergstad og Cirkumferensen – behov for ulike typer håndverkere”. Det er venteliste på gode håndverkere hvordan kan vi få flere til å satse på restaureringsmarkedet og løse utfordringene?

 

14.00 – 14.30                   Håndverksbedrift

 

14.30 – 14.40    Diskusjon 10 min

Pause 10 min

 

Eksklusivt og ekskluderende?

 

14.50 -15.10                      Huseier - Marit Stephansen, Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms

Finnes det bare én måte å pusse opp riktig, den "rette bygningsvernmåten"?

Et skråblikk på kontakten mellom huseier, forvaltning, vernefolk og håndverkere. Litt om det å oppdage at "huset uten stil" har en verdi (og de finnes over hele landet) og det å bli stolt av nettopp det!

 

15.10 – 15.30                     Ole Jakob Holt, Bygningsvernrådgiver og Bygningsvernsenteret i Viken

“Bygningsvern handler om mennesker - Samspillet mellom kundebehandling og bevaring?”

 

15.30 – 15.40                    Dan Hansen, Svenska Linoljeföreningen/ Wibo

“Gammeldags Linoljemaling – ett framtidsalternativ?”

 

15.40 – 15.50    Diskusjon 10 min

 

16.20 - 17.00

Utdeling av Bygg og Bevar-prisen 2019 / 

Presentasjon av de som er foreslått til pris (i alle fall de beste av dem) Bilder av prosjekter!

Og utrop av vinner: ved juryleder Sjur Mehlum

 

Seminaret foregår i Wergelandssalen på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementet er gratis.

Kl. 17.00 starter den tradisjonsrike middagen! Det er begrenset plass på middagen så her må man være tidlig ute. Middag inkl 2 enheter drikke 375 ,- inkl mva

Meld deg på Bygg og Bevartreffet 

 

Sted: Litteraturhuset i Oslo

Tidspunkt: 13 desember