Bygg og Bevar-prisen vedtekter

#

Bygg og Bevar har som oppdrag at landets gamle hus skal tas vare på for framtida. Da er det viktig med kunnskap om gode løsninger og riktig utførelse! Bygg og Bevar-prisen er en anerkjennelse til bedrifter som bidrar til at vi når våre målsettinger!

Gode løsninger for gamle hus er tilpasset husets konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenart.

Gjennom Bygg og Bevar-prisen vil vi hedre bedrifter som utmerker seg innen utførelse og formidling, og på denne måten bidrar til å løfte restaureringsmarkedet!

Hvem kan motta prisen?

  • Bedrifter har dokumentert dyktig utførelse i samsvar med bygningenes stil, alder, materialbruk, konstruksjon og lokale egenart
  • Bedrifter som jobber tverrfaglig
  • Bedrifter som aktivt jobber med kompetanseutvikling blant ansatte i bedriften
  • Bedrifter som deler sin kunnskap om byggeskikk og håndverk i markedet og samfunnet forøvrig

Kandidatenes kvaliteter dokumenteres gjennom prosjekter og aktiviteter de siste årene.

Prisen

En fagjury nominerer 3 kandidater, av disse kåres det én vinner. Alle nominerte mottar diplom og hederlig omtale. Vinneren mottar også en pengepremie på kr 50 000. Prispengene skal brukes til kompetanseutvikling for bedriften.

Fagjuryen

Juryen ledes av Sjur Mehlum. Han er seniorrådgiver hos Riksantikvaren, og har et trenet øye for istandsettinger av vernede bygg.

Jørgen Leegaard er direktør for kompetanse og rekruttering i Byggenæringens Landsforening, har sans for bedrifter som jobber systematisk med kompetanseutviling og tar eldre bebyggelse på alvor.

Eli Grøtheim jobber i Multiconsult, og har arbeidet med prosjekter i eksisterende bygninger hele sitt yrkesliv. Hun har siden 1970-tallet vært opptatt av at kunnskap om opprinnelige konstruksjoner og materialer må ligge til grunn for de valg som gjøres ved restaurering og ombygging. 

Sjur Mehlum 2-s-hv.jpg

Juryen ledes av Sjur Mehlum, seniorrådgiver hos Riksantikvaren.