Nominer din kandidat til Bygg og Bevar-prisen 2020

#

Hvem fortjener å smykke seg med tittelen årets beste bygningsvernbedrift? Du kan foreslå bedrifter som utmerker seg ved å være råe på fag, dyktige formidlere og med et hjerte for gamle hus.

Nå er det igjen åpent for å sende inn forslag til årets Bygg og Bevarpris!

 

Hvem er aktuelle kandidater?

Bygg og Bevar-prisen har vært delt ut hvert år siden 2012, og er den eneste prisen i Norge som deles ut til håndverkere og bedrifter som jobber med bygningsvern. Gjennom Bygg og Bevar-prisen hedres de som utmerker seg innen utførelse og formidling, og på denne måten bidrar til å løfte restaureringsmarkedet!

 

Slik foreslår du kandidater

  • Beskriv bedriften og begrunn godt hvorfor du mener de fortjener Bygg og Bevar-prisen
  • Dokumenter med prosjekter og aktiviteter. Der prosjektet ikke er avsluttet, dokumenteres løsningene som er prosjektert.
  • Send inn bilder! Gjerne før, etter og underveis.
  • Husk at juryen ikke kjenner alle restaureringsprosjekter i Norge! Det er din beskrivelse som kan overbevise!
  • Legg ved kontaktinformasjon for ytterligere opplysninger om kandidaten.

 

Digital utdeling

Grunnet årets korona-situasjon vil utdelingen i år foregå digitalt. Vi lover imidlertid at vi skal gjøre like mye stas på de nominerte og vinnerne som i tidligere år. Kunngjøringen skjer i desember ved nærmere annonsering  

Forslaget sendes til post@byggogbevar.no innen 5. desember 

Der prosjektene ikke er avsluttet, må løsningene dokumenteres gjennom fyldige beskrivelser.

 

Last ned vedtektene for Bygg og Bevar-prisen. Du kan benytte deg av et skjema for nominasjonen om du ønsker det

Bøylestad Moen.jpg

Ett av prosjektene til fjorårets vinnere Bøylestad Moen: her fra arbeidet med kirketrappen i Landvik kirke. 

Fagjuryen

Juryformann Sjur Mehlum er utdannet tømrer og etnolog. Han har lang erfaring fra kulturminnevernet, både som utførende og som ansatt hos Riksantikvaren. I dag jobber Sjur som seksjonsleder - Tilstand og bygningsvern i Multiconsult.

Jørgen Leegaard er direktør for samfunnspolitikk i Byggenæringens Landsforening, har et øye for bedrifter som jobber systematisk med kompetanseutvikling og tar eldre bebyggelse på alvor.

Eli Grøttheim har jobbet med prosjekter på eksisterende bygninger hele sitt yrkesliv. Hun har siden 1970-tallet vært opptatt av at kunnskap om opprinnelige konstruksjoner og materialer må ligge til grunn for de valg som gjøres ved restaurering og ombygging. 

Einar Engen jobber i Kulturminnefondet. Han har i mange år vært tilknyttet museumssektoren, og jobbet med en rekke restaureringsprosjekter. Gjennom årene har han opparbeidet seg unik kjennskap til kulturminnevernet over hele landet.