Hvem er landets beste?

Nå kan du foreslå bedrifter til Bygg og Bevar-prisen 2018

#

Hvem fortjener å smykke seg med tittelen årets beste bygningsvern-bedrift? Det kan du være med på å påvirke! Vi trenger forslag til bedrifter som utmerker seg ved å være rå på fag, dyktige formidlere og med et hjerte for gamle hus.

Nå er det igjen åpent for å sende inn forslag til kandidater som fagjuryen kan bedømme, og vi trenger din hjelp til å foreslå kandidater. Du kan også foreslå deg selv, eller din bedrift.

 

Hvem aktuelle kandidater?

Bygg og Bevar-prisen har vært delt ut hvert år siden 2012, og er den eneste prisen i Norge som deles ut til håndverkere og bygningsvern-bedrifter. Gjennom Bygg og Bevar-prisen hedres de som utmerker seg innen utførelse og formidling, og på denne måten bidrar til å løfte restaureringsmarkedet!

 

Foreslå kandidater - slik gjør du det

  • Beskriv bedriften og begrunn godt hvorfor du mener de fortjener Bygg og Bevar-prisen
  • Dokumenter med prosjekter og aktiviteter. Der prosjektet ikke er avsluttet, dokumenteres løsningene som er prosjektert.
  • Send inn bilder! Gjerne før, etter og underveis.
  • Husk at juryen ikke kjenner alle restaureringsprosjekter i Norge! Det er din beskrivelse som kan overbevise!
  • Legg ved kontaktinformasjon for ytterligere opplysninger om kandidaten.

Forslaget sendes til post@byggogbevar.no innen 16. november 

Der prosjektene ikke er avsluttet, må løsningene dokumenteres gjennom fyldige beskrivelser.

 

Last ned vedtektene for Bygg og Bevar-prisen. Du kan benytte deg av et skjema for nominasjonen om du ønsker det

Vinnerne av Bygg og Bevarprisen 2017 Malermester Studsrud as.
Vinnerne av Bygg og Bevarprisen 2017 Malermester Studsrud as.
Sjur Mehlum 2-s-hv.jpg

Fagjuryen

Juryen ledes av Sjur Mehlum. Han er fagdirektør hos Riksantikvaren, og har et trenet øye for istandsettinger av vernede bygg.

Jørgen Leegaard er direktør for samfunnspolitikk i Byggenæringens Landsforening, har et øye for bedrifter som jobber systematisk med kompetanseutvikling og tar eldre bebyggelse på alvor.

Eli Grøttheim jobber i Multiconsult, og har arbeidet med prosjekter i eksisterende bygninger hele sitt yrkesliv. Hun har siden 1970-tallet vært opptatt av at kunnskap om opprinnelige konstruksjoner og materialer må ligge til grunn for de valg som gjøres ved restaurering og ombygging.