Hvem er landets beste bygningsvern-bedrift?

Nå kan du foreslå bedrifter til Bygg og Bevar-prisen 2017

#

Hvem fortjener å smykke seg med tittelen årets beste bygningsvern-bedrift? Det kan du være med på å påvirke! Vi trenger forslag til bedrifter som utmerker seg ved å være rå på fag, dyktige formidlere og har et hjerte for gamle hus.

Nå er det igjen åpent for å sende inn forslag til kandidater som fagjuryen kan bedømme, og vi trenger din hjelp til å foreslå kandidater. Du kan også foreslå deg selv, eller din bedrift.

Hvem aktuelle kandidater?

Bygg og Bevar-prisen har vært delt ut hvert år siden 2012, og er det eneste prisen i Norge som deles ut til håndverkere og bygningsvern-bedrifter. Gjennom Bygg og Bevar-prisen hedres bedrifter som utmerker seg innen utførelse og formidling, og på denne måten bidrar til å løfte restaureringsmarkedet!

Foreslå kandidater - slik gjør du det

  • Beskriv bedriften og begrunn godt hvorfor du mener de fortjener Bygg og Bevar-prisen
  • Dokumenter med prosjekter og aktiviteter. Der prosjektet ikke er avsluttet, dokumenteres løsningene som er prosjektert.
  • Send gjerne inn bilder! Før, etter, underveis.
  • Husk at juryen ikke kjenner alle restaureringsprosjekter i Norge! Det er din beskrivelse som kan overbevise!
  • Legg ved kontaktinformasjon for ytterligere opplysninger om kandidaten.

Forslaget sendes til post@byggogbevar.no innen 8. november 

Der prosjektene ikke er avsluttet, må løsningene dokumenteres gjennom fyldige beskrivelser.

Last ned vedtektene for Bygg og Bevar-prisen

Fjorårets vinner Høie Ueland tar gjerne i bruk moderne teknologi og materialer - men noen ganger går det like godt med tollekniv! Foto: Høie Ueland as
Fjorårets vinner Høie Ueland tar gjerne i bruk moderne teknologi og materialer - men noen ganger går det like godt med tollekniv! Foto: Høie Ueland as

Prisen

Fagjuryen nominerer 3 kandidater, av disse kåres det én vinner. Prisene deles ut på et arrangment i Oslo fredag 8. desember. Alle nominerte mottar diplom og hederlig omtale. Vinneren mottar også en pengepremie på kr 50 000. Prispengene skal brukes til kompetanseutvikling for bedriften.

Sjur Mehlum 2-s-hv.jpg

Fagjuryen

Juryen ledes av Sjur Mehlum. Han er seniorrådgiver hos Riksantikvaren, og har et trenet øye for istandsettinger av vernede bygg.

Jørgen Leegaard er direktør for kompetanse og rekruttering i Byggenæringens Landsforening, har et øye for bedrifter som jobber systematisk med kompetanseutviling og tar eldre bebyggelse på alvor.

Eli Grøtheim jobber i Multiconsult, og har arbeidet med prosjekter i eksisterende bygninger hele sitt yrkesliv. Hun har siden 1970-tallet vært opptatt av at kunnskap om opprinnelige konstruksjoner og materialer må ligge til grunn for de valg som gjøres ved restaurering og ombygging.