Buskerud fylkeskommunes bevaringspris

Arbeid med tømmer i forbindelse med opplæringsprogram ved Buskerud Bygningsvernsenter. Foto: Turid Kolstadløkken

Buskerud fylkeskommune har nylig etablert en bevaringspris som hvert år skal deles ut til eiere, organisasjoner eller virksomheter som har gjort en særlig innsats for å bevare et verneverdig kulturminne eller kulturmiljø. Nå kan du foreslå kandidater til Buskerud fylkeskommunes bevaringspris 

Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse vedtok i sitt møte 14.11.18 vedtekter for den nyopprettede Buskerud fylkeskommunes bevaringspris. Tiltaket er en del av arbeidet med å nå målene som er fastsatt i Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027 som ble vedtatt av fylkestinget 27. april 2017.

Bevaringsprisens innhold

Bevaringsprisen på 50 000,- skal deles ut hvert år til eiere, organisasjoner eller virksomheter som har gjort en særlig innsats for å bevare et verneverdig kulturminne eller kulturmiljø. Mottakeren av prisen vil også tildeles plakett med innskrift og diplom. Det kan gis hedrende omtale og et diplom til nominerte kandidater som utmerker seg, men som ikke tildeles årets bevaringspris.

Bevaringsprisen er en hederspris for bygninger og anlegg. Kandidater til prisen kan være av to kategorier:

  • Forbilledlig istandsetting og restaurering av bygninger og anlegg etter antikvariske prinsipper.
  • Nybygg innenfor verneverdige kulturmiljøer, som i sin form og materialbruk samspiller med stedets historiske karakter på en forbilledlig måte. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming. Kandidatene skal normalt oppfylle sentrale krav innenfor miljø og universell utforming.

 

- Med en bevaringspris vil Buskerud fylkeskommune bidra til å stimulere til godt kulturminnevern gjennom å hedre privatpersoner, organisasjoner og virksomheter som har gjort en særlig innsats for ivaretakelse av kulturminner og kulturmiljøer. Bevaringsprisen er en hederspris som vil løfte fram gode eksempler på istandsetting av kulturminner og nybygg i verneverdige kulturmiljøer, uttaler fylkeskonservator Turid Kolstadløkken.

 

Hederspris for bygninger og anlegg i Buskerud

 

Prisen vedtekter finner du her

Nominasjonsskjema finner du her

Fristen for å nominere kandidater er 31. desember 2018.